Alt Forvaltning AS søker FDVU koordinator i 100 % stilling til hovedkontoret i Surnadal. FDVU koordinator ansettes i teknisk avdeling som i dag består av 4 personer.

FDVU koordinator blir ansatt i Alti Forvaltning AS og vil ha hovedoppgaver innen teknisk drift og byggforvaltning for kjøpesenter og øvrige eiendommer vi eier/forvalter.