Dette er fremdeles i en prosjekt-/planleggingsfase, og hvis alt går etter planen blir det byggestart første halvår 2020. Åpning er satt til høst 2021.

Ørland kommune ligger sørvest på Fosenhalvøya, strategisk plassert ved innløpet til Trondheimsfjorden. Kommunen har om lag 5.300 innbyggere, og folketallet er i vekst.

Kommunen har et aktivt næringsliv og en rekke firma bidrar til å skape et aktivt lokalmiljø. Det samme gjelder for landbruket og havbruket, som gir viktige verdier til kommunen.

 

Eier av kjøpesenterprosjektet er Fosensenteret AS.

Senteret vil bli forvaltet av Alti Forvaltning AS når det åpner.

 

Kontakt: Utleiedirektør Else S. Andersen