.
Senterleder Knut:

Visste du at...?

Visste du at flere butikker på senteret nå bruker papp som emballasje i istedenf ...