ÅPENT I DAG: 09-20

Velkommen til Arendal Helsestasjon på Alti Arendal

Her finner du:

Helsestasjon for barn 0-6 år
Jordmortjenesten
Barne – og familieteamet
Vaksinasjonskontoret
Helsestasjon for ungdom (tirsdag: 8:30-14:30 og onsdag: 15:00-19:00)
Skolehelsetjenesten
PP-tjenesten
Logopedtjenesten

Heis eller trapp til 3. etasje. Inngang via senterets hovedinngang eller direkte fra parkeringshuset.