Velkommen til Arendal Helsestasjon på Alti Arendal

Her finner du:

Helsestasjon for barn 0-6 år
Jordmortjenesten
Vaksinasjonskontoret
Helsestasjon for ungdom (tirsdag: 8:30-14:30 og onsdag: 15:00-19:00)
Skolehelsetjenesten

Heis eller trapp til 3. etasje. Inngang via senterets hovedinngang eller direkte fra parkeringshuset.