I Alti Forvaltning AS har vi iverksatt en del tiltak på kjøpesentrene og de andre eiendommene våre. Vi tar sikkerhet for våre kunder og ansatte på alvor og følger nasjonale råd for smitteforebygging.

  • Vi følger rådene fra Folkehelseinstituttet (fhi.no ) og lokale helsemyndigheter.
  • Hygieneplakater er opphengt på sentrene/eiendommene, og vi oppfordrer kunder og ansatte sterkt om å følge hygienerådene.
  • Vi oppgraderer renholdet i sentrene; med ekstra fokus på områder som berøres av mange.
  • Reisevirksomhet blant våre egne ansatte er sterkt redusert.

Kjøpesentrene har åpent, men med endrede åpningstider.
Se egen info om dette.

Noen bransjer er blitt pålagt å stenge av myndighetene.
Dette gjelder:

  • Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
  • Treningssentre.
  • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende.
  • Optikere kan holde åpent, men de tar ikke synstester.
  • Fysioterapeuter inklusive manuellterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter, logopeder, psykologer og virksomheter som utfører alternativ behandling.
  • Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

 

Alti har en egen beredskapsgruppe som følger situasjonen nøye og følger opp råd og anbefalinger fra helsemyndighetene.

Relaterte artikler