Gåvekortet med alt i

Dei fleste veit kva dei ønsker seg, så kvifor ikkje gje mottakar moglegheit til å faktisk velje gåva si sjølv ?

Da er du og sikker på at den som mottek gåvekortet får noko han eller ho faktisk har nytte og glede av.

Relaterte artikler