Velkommen til Prima Assistanse på Alti Førde

Velkommen til Prima Assistanse!

Prima Assistanse er en profesjonell, trygg og nær leverandør av BPA-tjenester (brukerstyrt personlig assistanse). 

Hausten 2019 etablerte vi eiga avdeling her på Alti Førde (Handelshuset Sør), og Prima Assistanse har levert BPA-tjenester siden 2013.

Ann Kristin Berge er BPA-koordinator og sørger for tett og god oppfølging av kvar enkelt arbeidsleiar og kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane.

Ta gjerne kontakt om du vil vite meir om oss eller om BPA!

Åpningstider