Takk for at du holder avstand og har god håndhygiene når du besøker senteret. Sammen skaper vi trygg handel for kunder og ansatte i senteret. 

I Alti Forvaltning AS har vi iverksatt en del tiltak på kjøpesentrene og de andre eiendommene våre. Vi tar sikkerhet for våre kunder og ansatte på alvor og følger nasjonale råd for smitteforebygging.

  • Vi følger rådene fra Folkehelseinstituttet (fhi.no ) og lokale helsemyndigheter.
  • Hygieneplakater er opphengt på sentrene/eiendommene, og vi oppfordrer kunder og ansatte sterkt om å følge hygienerådene.
  • Vi har oppgradert renholdet i sentrene; med ekstra fokus på områder som berøres av mange.

Alti følger nasjonale retningslinjer når det gjelder håndtering av smittevern på vårt kjøpesenter. I den forbindelse har vi satt i verk flere tiltak:

  • Økt renhold med spesielt fokus på berøringsflater.
  • Tilgang på antibak på senteret
  • Informasjon om hvordan en unngår smitteoverføring i kjøpesentrene.
  • Vi anmoder kundene og ansatte i butikkene om hygienetiltak.
  • Flere av butikkene tilbyr klikk og hent, samt hjemleverering.
  • Sentral beredskapsgruppe som følger situasjonen nøye.