OPENT I DAG: 10-19

Ved inngangen til alle butikkane heng det godt synleg plakat som fortel deg kor mange som kan vera inne i butikken.

Vi må alle ta del i dugnaden for å unngå spreiing av koronaviruset. Vi ber derfor alle kundar og medarbeidarar om å følgja desse råda:

  • Hald nødvendig avstand til andre
  • Vask hendene ofte og bruk antibac. Du finn antibacved alle inngangane til senteret og i butikkane.
  • Hald deg heime viss du er sjuk
  • Ikkje besøk senteret viss du er i karantene
  • Hold talet på berøringspunkt til eit minimum
  • Forhold deg til informasjonen som blir gitt på senteret
  • Følg dei kontinuerlege råda frå helsestyresmaktene og lokale retningslinjer for kommunen din.

No står vi saman ein runde til. Takk for at du for at du følgjer tilrådinga om maks mengde i butikkane du skal besøka hos oss.

Relaterte artikler