OPENT I DAG: 10-19

Stillinga inngår i turnus med arbeidsvakter på dagtid, kveld og anna kvar laurdag. Du får høve til meir-timar ved fråvær i butikken, og i høgsesongar og feriar.

Arbeidsoppgåver

  • Kundebehandling
  • Varemottak /vareplassering
  • Kasse
  • Førefallande reinhald og rydding
  • Post i butikk og tipping

Våre forventningar til deg er at du er hjelpsam og imøtekommande, og vil trivast med sal og kundebehandling. Du jobbar effektivt og målretta, kan vere fleksibel, og jobbar godt både sjølvstendig og i team. Det er viktig for oss at du byr på deg sjølv og bidreg til at kundane våre trivast, og at du medverkar til eit godt arbeidsmiljø i butikken.

Vi kan tilby varierte arbeidsoppgåver og ordna tariffbaserte lønns- og arbeidsforhold. Du får nødvendig opplæring og moglegheit til ytterlegare kompetanseheving gjennom vår e-læringskurs. Du blir medlem av vår innskotsbaserte pensjonsordning med eigensparing, og er dekka av våre forsikringsavtaler. Vi har rabattavtaler for tilsette.

Spørsmål om stillinga kan rettast til butikksjef Linda Espelund på tlf. 416 85 411

Søknad og CV registrerast digitalt på www.jobbdirekte.no

Søknadsfrist: 15. mars 2021

Om arbeidsgiveren

Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Norge, med 5 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. Vi har butikker i 48 kommuner, fra Åfjord i nord til Gulen i sør, i Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland fylke. Vår virksomhet er i første rekke innen dagligvare, i tillegg har vi en del faghandels- og byggevarebutikker. Coop Nordvest eier og forvalter en betydelig eiendomsportefølje. Vi eies av våre 163 000 medlemmer, og drives etter samvirkeprinsippene. Vi har kontor på Orkanger, i Ålesund og i Førde. Vi har som mål å være et av landets best drevne samvirkelag. Som en regional stor aktør i en konkurranseutsatt bransje, møter vi hele tiden nye konkurranseforhold og utfordringer. Måten vi møter dem på avgjør om kunden fortsatt vil velge oss framfor konkurrentene.