I Alti Forvaltning AS har vi iverksatt en del tiltak på kjøpesentrene og de andre eiendommene våre. Vi tar sikkerhet for våre kunder og ansatte på alvor og følger nasjonale råd for smitteforebygging.

  • Vi følger rådene fra Folkehelseinstituttet (fhi.no ) og lokale helsemyndigheter.
  • Hygieneplakater er opphengt på sentrene/eiendommene, og vi oppfordrer kunder og ansatte sterkt om å følge hygienerådene.
  • Vi oppgraderer renholdet i sentrene; med ekstra fokus på områder som berøres av mange.

Alti følger nasjonale retningslinjer når det gjelder håndtering av smittevern på vårt kjøpesenter. I den forbindelse har vi satt i verk flere tiltak:

  • Økt renhold med spesielt fokus på berøringsflater.
  • Tilgang på antibac på senteret
  • Informasjon om hvordan en unngår smitteoverføring i kjøpesentrene.
  • Vi anmoder kundene og ansatte i butikkene om hygienetiltak.
  • Flere av butikkene tilbyr hjemleverering.
  • Sentral beredskapsgruppe som følger situasjonen nøye.

Relaterte artikler