Velkommen til Amfi Drift på Alti Surnadal

Amfi Drift AS har drifts- og forvaltningsansvar for 79 kjøpesentre med ca. 4300 leietakere. Samlet årsomsetning for sentrene er ca. 36 milliarder og disse står for ca 1.800 millioner i budsjetterte leieinntekter på årsbasis. 60 av sentrene er profilert som Amfi-sentre. Amfi Drift AS er en del av Olav Thon Gruppen.

Amfi Drift AS forestår drift og forvaltning av kjøpesentrene på vegne av de forskjellige eierselskapene. I forvaltningen av eiendommene inngår bl.a. kontraktsforhandlinger/-administrasjon, husleieinnkreving, teknisk drift og markedsføring av kjøpesentrene. Hovedkontoret til Amfi ligger i Surnadal.

Åpningstider

Kategori