Velkommen til Jordmortjenesten i Stavanger på Arkaden

Hva kan jordmoren hjelpe med?

  • oppfølging i svangerskapet
  • informasjon om foreldrerollen
  • ammeveiledning
  • prevensjonsveiledning
  • eventuelt hjemmebesøk etter fødselen
  • samtale etter fødselen
  • barselgrupper

Åpningstider