Velkommen til Sentrum Helsestasjon på Arkaden

Sentrum helsestasjonen gir tilbud til ca. 2700 barn i alderen 0-5 år som bor på Eiganes, Våland og Storhaug. 

Helsestasjonen tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon, oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema som blir tatt opp på konsultasjonene.

Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet.

Åpningstider