Aurora Eiendom AS

I juli 2021 ble kjøpet av de første fem sentrene i Aurora-porteføljen gjennomført, og dette markerte starten på vår virksomhet. Samtidig overtok Aurora Eiendom AS 50% av aksjene i Alti Forvaltning AS, som nå forvalter kjøpesentrene og administrerer Aurora Eiendom som konsern. Kombinasjonen av godt beliggende, moderne høykvalitetssentre og en bransjeledende forvaltningsorganisasjon gir et solid grunnlag for videre vekst og utvikling.

Våre kjøpesentre