Slik gjør du det når du returnerer medisin til apoteket

  • fjern etiketter med navn om du ønsker det.
  • legg medisinene i en pose.
  • levér dem på nærmeste apotek.

Papiremballasje trenger du ikke å levere inn, den kan du heller kildesortere.

Sprøytespisser skal ikke leveres på apotek, men kastes i vanlig husholdningsavfall. Pakk dem godt inn, for eksempel i en plastflaske, isboks, glassflaske eller melkekartong.

Apotekene har plikt til å ta imot medisiner fra privatkunder, eller som det står i apotekloven: "Apotek plikter i forbrukerkjøp å ta i retur legemidler for kassasjon uten kostnad for kunden."

Lever Medisin Apotek

Hva gjør apoteket med returnerte medisiner?

Apotekenes returordningen er en lukket sløyfe, det vil si at medisinene ikke kan komme på avveie etter at du har levert dem. Apotekene leverer medisinene tilbake til grossisten, som sørger for at medisinene blir destruert på et forbrenningsanlegg.

Ikke kast medisiner i do eller vasken!

Hvert år kaster nordmenn 600 tonn medisiner. Kun halvparten leveres inn til apotekenes returordning. Kaster du medisiner i søppelet, toaletter eller vasken kan det føre til uønskede utslipp i naturen.

Bruken av medisiner er økende, og noen hundre legemidler er allerede påvist i lave konsentrasjoner i innsjøer og hav. Dette er en advarsel om at vår bruk av medisiner kan føre til miljøproblemer i fremtiden.

Mange medisiner påvirkes ikke av avløpsrensing, og går direkte ut i hav og innsjøer hvor de kan påvirke organismer i vannet. De medisinene som det er knyttet størst bekymring til er hormonpreparater, antibiotika, smertestillende midler og medisiner mot angst.

Den største kilden til utslipp av medisiner i miljøet er fra medisiner mennesker har brukt, som har passert igjennom kroppen, og er skilt ut gjennom avføring og urin. Det er lite den enkelte kan gjøre med dette, og en skal for eksempel ikke stoppe å ta nødvendige medisiner. Men du og jeg kan minske miljørisikoen ved å håndtere ubrukte medisiner på en trygg og forsvarlig måte.

Kilde: Helsenorge.no