Forskning nytter

Rosa sløyfe-aksjonen setter i år fokus på forskning. Muligheten for å overleve og leve et godt liv etter brystkreft blir stadig bedre. Mest av alt på grunn av forskning. Mye har skjedd siden oppstarten av Rosa sløyfe-aksjonen i 1999, men vi trenger fremdeles mer kunnskap. Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner, og forekomsten er økende. I dag vil én av ti norske kvinner utvikle brystkreft i løpet av livet. Mye takket være forskning lever heldigvis 9 av 10 fem år etter de fikk diagnosen. 

Mange av kvinnene som rammes blir kreftfrie, men ikke nødvendigvis friske. De lever med følgene av sykdommen, samt med bivirkninger og senskader etter behandlingen. Mange lever også med frykt for tilbakefall, noe som rammer om lag 1 av 4. Dette er en stor belastning for kvinnen selv, deres pårørende og på samfunnet for øvrig. Mer forskning vil bidra til bedre behandling, lengre overlevelse og økt livskvalitet for dem som er, og blir, rammet av brystkreft.

Gi din støtte - kjøp et Rosa sløyfe-produkt

Hos Mester Grønn får du i oktober kjøpt en fargerik Rosa sløyfe-bukett som både sprer glede og bidrar til den viktige brystkreftforskningen. Du får også kjøpt roser, epledrikk, sjokolade, snittekniv og handlenett, der en del av salgsbeløpet går til aksjonen. I tillegg selger Mester Grønn Kreftforeningens Rosa sløyfe som i år er laget av designeren Fam Irvoll.

Så bli med å farge Norge rosa i oktober og vis din støtte og solidaritet for brystkrefterammede.

Les mer på https://rosasloyfe.no/