Svanemerke

SVANEMERKET

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket.

Merkeordningen ble opprettet av myndighetene for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig miljøinformasjon, og drives på non-profit-basis. Svanemerket garanterer at produktet er blant de minst miljøbelastende innenfor den aktuelle produktgruppen, og står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og en giftfri hverdag.

 

EU Ecolabel Logo 2

EU ECOLABEL

EU-Ecolabel (Blomsten) er det offisielle europeiske miljømerket. EUs Ecolabel er et tilsvarende miljømerke som Svanemerket.

Produsentene må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. I Norge finner du EUs Ecolabel på blant annet maling, sko, klær og enkelte vaskemidler.

Ø Merket

Ø-MERKET

Ø-merket er det offisielle norske økologimerket, og gir en garanti for at en vare er økologisk dyrket.

Økologisk landbruk er godt for lokalmiljø og vannkilder, fordi vi unngår utslipp av kjemikalier. Økologisk produksjon bevarer en rik og ren natur, er bedre for levende organismer og tar bedre vare på livet på jorda.

Rainforrestalliance Logo

RAINFORREST ALLIANCE

Rainforest Alliance er et amerikansk miljømerke som viser at det er tatt miljø og bærekraftshensyn under produksjonen.

Organisasjonen bak merket arbeider for bevaring av dyreliv og miljø i verdens regnskog og for å sikre biologiske systemer og bærekraftig utvikling. Rainforest Alliance arbeider også for å bedre forholdene for arbeidere og deres lokalsamfunn.

I Norge finner du merket på sjokolade, bananer, kaffe, te og trevirke. Merket er ikke økologisk.

Nytnorge Logo

NYT NORGE

Nyt Norge er en merkeordning som skal gjøre det enklere å velge norske matvarer. Det er tre krav som må oppfylles for at en matvare skal kunne merkes med Nyt Norge:

  • Matvaren skal inneholde norske råvarer. For sammensatte matvarer er det tillatt med inntil 25 % ikke-norske ingredienser, men kjøtt, egg og melk skal alltid være 100% norsk.
  • Matvaren er produsert/videreforedlet i Norge.
  • Råvarene kommer fra gårdsbruk der hensynet til dyr, mennesker og miljø er ivaretatt etter bestemte standarder (KSL-standarden).

 

GOTS

GOTS 

Global Organic Textile Standard er en internasjonal merkeordning for økologiske tekstiler.

Merkeordningen stiller krav til at minimum 70 prosent av fibrene skal være økologisk dyrket, og at tekstilene må oppfylle miljø- og helsekrav gjennom hele produksjonsprosessen. Sosiale kriterier og sikkerhet for arbeidere er også inkludert i kravene.

Fairtrade Logo

FAIRTRADE

Fairtrade er en internasjonal merkeordning som styrker bønder og arbeidere i fattige land gjennom handel. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, og gjør det mulig å investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid.

Det finnes Fairtrade-standarder for over 300 ulike råvarer, blant dem kaffe, te, blomster, bomull, kakao, frukt, sukker og nøtter.

Grønt Punkt Logo

GRØNT PUNKT 

Krav om material -og energigjenvinning av emballasje er regulert i bransjeavtaler mellom næringslivet og Miljøverndepartementet. Materialselskapene rapporterer til Klima- og forurensningsdirektoratet årlig. Et medlem i Grønt Punkt Norge rapporterer mengde (antall kg eller stk.) emballasje de faktisk bruker, og blir deretter fakturert etter gjeldende vederlagssatser.