Velkommen til Lindesnes kommune på Alti Mandal

I 3. etg finner du Barnevern Sør, Familiesenter, Helsestasjon og Helsestasjon for ungdom.

Helsestasjon for ungdom er et gratis drop-in tilbud for deg mellom 13-25år, mandager 15-17. I skolens ferier og fridager er tilbudet mandag 13-15.

Åpningstider