Gåvekortet Altiett er ei god bryllaupsgåve til det nygifta paret. Sentergåvekortet kan nyttas hos over 40 av landets Alti-kjøpesenter, både i butikkar, restauranter og andre serveringsstader.

Med eit gåvekort frå Altiett gjev du brureparet valgfridom, der dei får investere gåva i det dei ønskjer seg. Gåvekortet er ei fin gåve i seg sjølv, men du kan og gjerne gje gåvekortet saman med noko lite og personleg du tenkjer paret vil setje pris på.

Bryllaupsgåva som skapar glede

Når du deltek i eit bryllaup, er det viktig å gje ei gåve som reflekterar glea og støtta di for paret. Eit Altiett gåvekort gjev dei moglegheita til å velje blant ei rekke produkt og tenester som passar deira smak.

Anten dei ønskjer seg ein romantisk middag for to, elegante kjøkenreiskap til sin nye heim, luksuriøse sengetøy for å skape ein avslappande atmosfære, eller trendy dekorasjonar for å settje deira personlege preg på interiøret, vil Altiett gjev dei høve til å realisere sine ønskjer og behov.

Karusell Gavekort Blomster