Velkommen til Altiett gåvekort på Alti Nordfjord

ALTiETT - ditt lokale gåvekort

Gi gåva som blir det mottakaren sjølv ønskjer seg. Gåvekortet kan du kjøpe i gåvekortautomaten på senteret. Du kan bruke gåvekortet i alle butikkar og spisestader på heile senteret (gjeld ikkje Vinmonopolet og Posten). 

Du kan kjøpe Altiett-gåvekortet på alle Alti-sentra og fleire andre kjøpesenter i Noreg. Som firma kan du kjøpe gåvekort i gåvekortautomaten på senteret, eller bestille mot rekvisisjon på senterkontoret.

Åpningstider

Kategori