Ved å ta miljøbevisste valg i hverdagen, tar vi alle ett steg nærmere en litt grønnere verden. For å hjelpe deg på veien, har du her en oversikt over hvordan du kan sortere miljøvennlig på ditt Alti-senter.

Alti Velg Alti Grønt Gjenvinning Og Resirkulering Klær

Klær, tekstiler, sko og briller

Kan leveres i Fretex-boksen i hovedinngangen mot Europris

Har du noe som alltid ligger bakerst i skapet? Det du har til overs og som andre kan få glede av, kan leveres i Fretex-boksen i hovedinngangen mot Europris.

Alt av tilbehør til klær og tekstiler er fine gaver som kan leveres i boksene. Fretex ønsker at gavene er hele og fine slik at de kan gjenbrukes, enten via salg eller Frelsesarmeens utdeling. Les mer om Fretex sin innsamling av klær her.

Alti Velg Alti Grønt Gjenvinning Og Resirkulering Batterier

Småelektrisk, lyspærer og batterier

Kan leveres hos: Elon

Visste du at batterier ikke skal kastes i restavfall grunnet brannrisiko i avfallsbeholdere, under avfallstransport og på gjenvinningsanlegg? Derfor er det viktig å levere brukte batterier til gjenvinning.

Hos Elon kan du levere inn både småelektrisk, lyspærer og batterier som ikke virker lenger. Dersom det er store mengder du skal levere, kan det være lurt å ta en telefon til butikken på forhånd. 

Husk at det kan være noe restenergi igjen i batteriene, så teip polene på batteriene før du leverer dem.

Elektronikk

Kan leveres hos: Elon

Mange av oss har en brukt mobiltelefon, PC eller kanskje til og med en vaskemaskin som vi ikke bruker lenger. Du kan levere det du ikke trenger hos Elon, så sørger de for å gjenvinne dem på forsvarlig vis.

Tonere og blekkpatroner

Kan leveres hos: Elon

Hos Elon kan du levere tonere og blekkpatroner, som sørger for at de materialgjenvinnes på riktig måte.

Alti Velg Alti Grønt Gjenvinning Og Resirkulering Medisin

Legemidler

Kan leveres hos: Apotek 1

Apoteket tar imot gamle legemidler og legemidler som ikke skal brukes. 

Medisiner er potensielt miljøfarlig avfall, så apoteket sorterer dem og sørger for at de blir forsvarlig destruert, slik at det ikke kan føre til skader på natur, mennesker eller dyr. Visste du at medisin som ikke kastes forsvarlig blant annet kan føre til utvikling av resistente bakterier? Noen legemidler sendes til forbrenning, mens andre behandles som spesialavfall.

Apotekprodukter som ikke er legemidler, for eksempel kuldekrem, saltvann og lignende, kan kastes i vanlig husholdningsavfall. Er du usikker, er det bedre å levere produktene til apoteket, eller spørre på apoteket på forhånd så det blir håndtert riktig.