Juryen uttalte at alle de tre nominerte sentrene har vist en fin bredde i sitt arbeid, samtidig som de har hvert sitt særpreg og viser vei for andre. Finalistene har alle vist at de utfører sitt bærekraftsarbeid for å ivareta mennesker, lokalsamfunn og forvaltning av bygningsmassen med svært gode resultater, ble det uttalt fra scenen.

Juryens begrunnelse🌿

«Alti Vinterbro har gjennom de siste årene arbeidet systematisk med forbedring av miljøprestasjonene på alle områder. Gullende rene tekniske rom hvor selv «fenriken» i Kompani Lauritzen ikke hadde funnet støvkorn. God teknisk drift, svært lavt energibruk til fellesanlegg og solcelleanlegg på taket ble trukket frem. Biodiversitet blir satt i fokus ved å beholde stedegnede arter som sørger for mat til villbiene. Og her lar en blomstene blomstre ferdig før en klipper uteområdene.

Årets vinner har levert god kvalitet i driften og har god kontroll på miljøpåvirkningen av egen drift gjennom gode rutiner på å fange opp avvik.

Senteret utmerker seg med et svært engasjert senterteam som er både innovative og opptatt av å skape et kjøpesenter som tar bærekraft på alvor innen alle områder. Senterteamet har et sterkt lokalt sosialt engasjement som er inkluderende og tar vare på nærmiljøet.

"Outstanding" innen BREEAM In-Use🏆

Alle områder er godt dokumentert for Alti Vinterbro gjennom at de innen sertifiseringen BREEAM In-Use har mottatt høyeste klassifiseringsnivå «Outstanding».»

 

Det har vært mange som har jobbet hardt for å dra i land denne seieren, så dette er er en fantastisk anerkjennelse av den jobben som er gjort.

NKF Baerekraftprisen 2023 ALTI VINTERBRO Blaa OUT[84]