Begrunnelse fra juryen:

Ås Venstres Miljøpris 2024 går til Alti Vinterbro for deres satsning på gode miljøtiltak og sitt engasjement for lokalmiljøet gjennom sosiale tiltak, som innbyggerne fra Ås har glede og nytte av.

Alti Vinterbro er et kjøpesenter i Ås kommune som eies av Aurora Eiendom AS og forvaltes av Alti Forvaltning AS. Tidligere i år ble senteret tildelt prisen for Årets bærekraftsenter 2023 av Norsk Kjøpesenterforening (NKF) (Foreningen har 550 medlemmer fra 191 bedrifter.) De betegnes som en veiviser for andre kjøpesentre. 

Konkrete tiltak kjøpesenteret har gjennomført i den senere tid i et miljøaspekt er:

  • I samarbeid med andre lokale aktører har de driftet et prosjekt som støtter barn fra lavinntektsfamilier som starter på skolen høsten 2024 med en skolestartpakke.

  • Alti Vinterbros senterledelse ønsker å vise miljøansvar med å rette fokus mot bærekraft i alle ledd. Det er strategisk plassert miljøstasjoner inne på senteret, og senterets butikker tar imot og resirkulerer innbyggeres eiendeler. 

  • Flere av spise- og serveringssteder igangsetter ulike tiltak for å oppnå målet om reduksjon av matsvinn.

  • Alti Vinterbro er et viktig møtested for folk i Ås og bidrar sammen med sine ansatte til at både små og store kan finne noe fornuftig på senteret. De arrangerer alt fra Lego-lørdager for de små til plante- og stiklingsdager for de store og planteinteresserte. Altis arrangementer sørger for at den lokale befolkningen har et sted å være uansett vær.

  • Alti Vinterbro tar ansvar for nærområdet. I år, har 20 av de ansatte og senterledelsen gjennomført en vårrydding rundt senteret og plukket til sammen 136 kg søppel. Dette viser deres engasjement for miljøet og samfunnet de er en del av.

  • Alti Vinterbro er en viktig og inkluderende arbeidsplass for befolkningen i Ås og for dem som kommer fra andre kommuner. Mange som trenger en tilrettelagt arbeidsplass, lærested og praksisplass kan finne det på senteret, og dette bidrar positivt til samfunnet.

  • I tillegg åpner Alti sine dører for miljøbevisste butikker som satser på gjenbruk. 

Dette engasjementet for miljøvennlige initiativer og samfunnsansvar gjør Alti Vinterbro til en verdig mottaker av prisen. Deres innsats for å skape et inkluderende og bærekraftig lokalmiljø er viktig og de tildeles derfor Ås Venstres Miljøpris.

Miljopris3 500X500

Miljopris 500X500