Velkommen til Vinterbro Legekontor, Audun Zapffe på Alti Vinterbro

Audun Zapffe har på Vinterbro legekontor egen praksis som fastlege, han er spesialist i allmennmedisin. Legekontoret er bemannet med en legesekretær hele åpningstiden.

Bestilling av time / resepter / e-konsultasjoner via helsenorge.no 

Telefon / SMS: 466 83 740

Åpningstider