Gje gåvekortet til den du er glad i, gjerne saman med ein blomsterbukett, ein boks sjokolade eller noko anna lite du tenkjer mottakaren vil verdsetja. 

Sjå kor du kan bruke gåvekortet her

NLGF0023 Web TB Art