Grønn Tilbud Bombe

CAFE LM

BBQ BURGER MED STEAKHOSE FRIES INKL.VALGFRI BRUS KR 280,-

Gjelder torsdag til lørdag

BBQ BURGER MED STEAKHOSE FRIES INKL.VALGFRI BRUS KR 280,-