-
Det er gøy å se noe gammelt bli nytt! Det er både bra for miljøet, og samtidig et gøy prosjekt å være med på, forteller Gaute Johannessen.

Han er en av elevene fra linjen bilskade, lakk og karosseri fra andreåret på Sam Eyde videregående skole – som har lakkert og foliert 18 søppeldunker fordelt utover seks miljøstasjoner ved Alti Arendal.

Medelev Netnapha Knutsen var også med på det bærekraftige prosjektet:

- Dette var veldig gøy og lærerikt, sier Knutsen med et smil.

Alti Arendal Makeover 04

- Passet perfekt

Kontaktlærer på Sam Eyde videregående skole, Bernt Gunnar Ausel, beskriver samarbeidet med Alti Arendal som en spennende prosess – som også er relevant for elevenes utdanning.

- Vi ønsker at elever skal jobbe med så relevante oppgaver som mulig, så denne oppgaven passet perfekt for oss. Elevene er godt i gang med opplæring innen lakkering, og ved å lakkere disse dunkene fikk de oppleve hele prosessen fra å rengjøre, slipe, grunne og lakkere, sier Ausel.

Han legger til:

- I tillegg til de vanlige læreplanmålene vi jobber med har vi også det tverrfaglige temaet «Bærekraftig utvikling» som passet perfekt med denne oppgaven, sier Ausel videre.

Vinn-vinn

Senterleder Knut R. Svenningsen forteller at de seks miljøstasjonene ved Alti Arendal har ført til mindre forsøpling på senteret.

Han skryter også av at kundene nå har blitt gode til å kildesortere i kategoriene restavfall, plast og papir.

Alti Arendal Makeover 02

- Det er gledelig å se at miljøstasjonene fungerer! Det hele startet med at vi fikk en utfordring om å starte sorteringsarbeid på kjøpesenteret. Vi tok ideen videre med å heller gjenbruke dunkene vi hadde – framfor å kjøpe inn nye. Det går jo hånd i hånd med gjenbruk, sier Svenningsen.

Han beskriver prosjektet som en vinn-vinn-situasjon for alle involverte parter.

- Det kommer samfunnet til gode, leietakerne til gode og ikke minst senteret til gode! Fordi nå får vi betalt for papiret og plasten som en råvare. I tillegg fikk ungdommene fra Sam Eyde videregående skole en god erfaring. Dette var et «midt i blinken»-prosjekt for dem også, sier Svenningsen avslutningsvis.

Alti Arendal Makeover 03