Velkommen til Sandnes Eiendomsselskap på Bystasjonen Sandnes

Sandnes Eiendomsselskap KF Sandnes Eiendomsselskap KF ivaretar Sandnes kommunens behov for bygg i form av formålsbygg (skoler, barnehager, helse- og omsorgsbygg), administrasjonsbygg og bygg for andre tjenesteprodusenter. I tillegg omfatter bygningsmassen flere hundre boliger.

Det kommunale foretaket Sandnes eiendomsselskap ble operativt i 2014. De har ansvar for kommunens samlede eiendomsforvaltning (forvaltning, drift og byggeprosjekter).

Åpningstider

Kategori