Velkommen til NAV Lesja-Dovre på Dombås Senter

NAV Lesja-Dovre skal gi opplysninger, råd og veiledning på forskjellige områder som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Dersom NAV-kontoret ikke selv kan gi hjelp, skal det så langt det er mulig sørge for at andre gjør det.

Våre åpningstider lokalt på Dombås for ad-hoc samtaler er: tirsdager og torsdager fra kl. 10-14.00.

Fra drop-in besøk til avtalte samtaler og besøk

NAV ønsker å styrke kvaliteten i kommunikasjon med og bistand til brukerne. Ett av flere tiltak er at både bruker og NAV-medarbeider kan forberede seg godt til en samtale. Det krever at bruker og NAV-medarbeider avtaler møtet på forhånd. Vi ber derfor om at alle som vil ha et møte med en NAV-medarbeider gjør avtale på forhånd ved å ringe 55 55 33 33, eller sende en e-post til nav.lesja.dovre@nav.no.

De fleste brukerne i NAV kan også få svar på sine spørsmål på www.nav.no, eller kommunisere med medarbeidere i NAV ved logge seg inn på Ditt NAV på samme internettadresse.

Åpningstider

Kategori