Espen Håland er psykologspesialist og har jobbet i det offentlige siden han ble ferdig utdannet i 2005. Han har spesialisert seg innen psykoanalytisk psykoterapi, som er en behandlingsform som vektlegger regelmessige samtaler. Det innebærer at pasienten kommer til time en eller flere ganger i uken, vanligvis til faste tidspunkt. Pasientene hans er fra 18 år og oppover. 

– De første timene brukes til å bli kjent, kartlegging og vurdering hva som er riktig vei videre. For noen vil videre psykoterapi være aktuelt, mens for andre ser vi at en annen type behandling vil være bedre, forklarer Espen.  – Selve terapiforløpet kan deretter være av både lang og kort varighet, fra noen måneder til flere år.

Kan få time med og uten henvisning

Praksisen har avtalehjemmel med driftstilskudd. Det vil si at den tar imot henvisninger fra fastlege eller DPS og at behandlingen er gratis etter frikortsgrensen. 

– Det er også mulig å få time uten henvisning, men da må man betale hele behandlingen selv, sier Espen.

Tre grunner til å velge Tingsaker Torv

Etter flere år i Arendal flyttet Espen praksisen sin til Lillesand og Tingsaker Torv i august. Han trekker særlig frem tre grunner til at valget falt på Tingsaker Torv:

– Den viktigste grunnen var at jeg ønsket å samlokalisere meg med psykiater Amund Andenæs. Vi er gode kollegaer og har gjensidig nytte av hverandre. Vi driver ganske likt og fokuserer begge på samtaleterapi. 

Stort nedslagsfelt og gode bussforbindelser

Beliggenheten var også avgjørende.

– Jeg bor på Høvåg og var personlig lei pendleveien til Arendal. Lillesands beliggenhet midt på Agder gjør at praksisen blir lett tilgjengelig for pasienter fra hele Sørlandet. Jeg har fått et stort nedslagsfelt, sier Espen. –  At det er så gode bussforbindelser hit til Tingsaker Torv er også en stor fordel. Mange av mine pasienter er avhengig av å reise kollektivt til behandlingen. 

Les mer: Regionens tyngdepunkt for helse

Nøytral grunn

Espen ser også fordeler ved å være lokalisert på et senter:

– Her ligger vi på “nøytral grunn”. Noen synes det kan være vanskelig å gå i terapi. Nå kan man si at man stikker en tur på Lillesand Senter, og gjøre noen ærender samtidig. 

Er du interessert i å vite mer om vårt tilbud til helseaktører?

Les mer her!

_________________
Artikkel hentet fra Tingsakertorv.no