Alti Mandal har sammen med Mandal Handel- og Serviceforening (MHSF) inngått en avtale om å sammen benytte seg av gavekortet Altiett.

  • Vi er et sentrumsnært senter og ønsker å bidra til at folk kommer til Mandal for å handle. Derfor inviterte vi byen med på dette prosjektet for å kunne stå sterkere sammen, sier senterleder Rune Juliussen.

 Ønsker å holde salget i byen

MHSF og butikkene i byen sparer kostnader ved å gå inn i samarbeidet ved å ta del i et allerede eksisterende og etablert gavekortsystem. I tillegg kan Mandal Handel stå sammen om en felles markedsføring for byen og dermed holde handelen i Mandal.

Flere medlemmer på grunn av gavekortet

Det er medlemmer av MHSF som kan bli med på gavekortet, og foreningen har også fått flere medlemmer på grunn av gavekortsamarbeidet. Det har blitt gjort noen lokale endringer på selve gavekortinnslaget, for at sentrum og mandalittene skal få en lokal tilknytning til kortet. Nyheten om samarbeidet har blitt godt mottatt av mandalittene.

  • Så nå gleder vi oss til å se resultater av samarbeidet i tiden framover, avslutter Juliussen.