Vi oppgraderer store deler av denne etasjen og lager en skikkelig fin handlegate. Dette medfører flytting av noen eksisterende butikker, samt at noen nye vil tilkomme.

Et av de store grepene vi gjør er å lukke den ene handlegaten. Her vil vi lage to store, nye butikker som har inngang fra hver sin side av senteret (en ved Jordbærpikene og en ved KappAhl)

Ombygging skal etter planen være ferdig i november 2024.

05 Lav

Illustrasjon

15 Lav

Illustrasjon

11 Lav

Illustrasjon

08 Lav

Illustrasjon