30% på alle ordinære varer

Tilbudet gjelder ikke varer merket bra deal, gavekort, kundebestilling...

Tilbudet gjelder ikke varer merket bra deal, gavekort, kundebestillinger, forhåndsbestillinger eller varer der overskuddet går til veldedige formål. Kan heller ikke kombineres med andre tilbud.