OPENT I DAG: 10-20

Velkommen til Alti Førde

Du finn oss midt i Førde sentrum, med 45 butikkar, 6 etestader og ca. 250 parkeringsplassar.