1 av 5 kvinner i Norge har blitt utsatt for voldtekt, viser nyere forskning fra Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Samtidig som den samme forskningen viser at kun 1 av 10 oppsøker medisinsk hjelp i den første perioden etter voldtekten. Med kampanjen «Er du usikker, er du sikker - sjekk at begge er med» ønsker The Body Shop og Vold- og overgrepslinjen å sette fokus på tematikken, og samtidig informere om at det finnes hjelp.

Siden 1976 har The Body Shop jobbet for å bidra til positiv endring i samfunnet med ulike kampanjer som Forever Against Animal Testing, Din Utvei, Regnbuetelefonen og Pårørendesenteret. I år har The Body Shop valgt ut Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen) som samarbeidspartner. VO-linjen er en nasjonal, døgnåpen og anonym hjelpelinje for deg som opplever eller har opplevd vold eller overgrep i nære relasjoner.

- Vi er stolte av vårt nye og viktige samarbeid med VO-linjen, sier Cecilie Sandbu, markedssjef i The Body Shop. Målet er å utgjøre en forskjell for volds- og overgrepsutsatte ved å sette fokus på og synliggjøre hjelpetilbudene som finnes.

The Body Shop skal også selge sine bestselgende håndkremer til inntekt for VO-linjen. I tillegg ønsker The Body Shop å bidra til å samle inn underskrifter for en samtykkelov som tydeliggjør at sex uten samtykke er voldtekt. Underskriftsaksjonen til Amnesty vil være tilgjengelig i alle The Body Shop sine 37 butikker og i nettbutikken.

- En samtykkelov har vært på den offentlige agendaen lenge, og tiden er overmoden for at Norges lovverk faktisk tydeliggjør at sex uten samtykke er voldtekt, sier Julie Haatuft, leder for Vold- og overgrepslinjen.

Behov for lavterskelhjelp til utsatte

Tallene fra NKVTS sin omfangsundersøkelse viser at forekomsten av vold i Norge er høy. Det peker på et tydelig behov for et lavterskel hjelpetilbud for vold- og overgrepsutsatte, og at befolkningen vet om disse.

- Tallene om hvor få som oppsøker hjelp synes vi i The Body Shop var skremmende høyt og derfor vil vi løfte frem VO-linjen. Om vi kan bidra til at bare én person som enda ikke har oppsøkt hjelp gjør det, så er denne kampanjen vellykket, sier Sandbu.

VO-linjen åpnet oktober 2019, og har siden det hatt en konstant økning i antall henvendelser. I mars 2023 nådde VO-linjen 10 000 henvendelser, og en god del av de er fra mennesker som forteller for første gang om vold eller overgrep.

- Det er mange grunner til det er en høy terskel for å oppsøke hjelp, og vår viktigste oppgave er å prøve å senke den terskelen og møte de utsatte der de er komfortable med å dele, sier Julie.

The Body Shop samarbeidet med VO-linjen i 2020 med fokus på partnervold. Kampanjen samlet inn 277 000,- til hjelpelinjen. VO-linjen er spente og glade for å gjenoppta samarbeidet. 

– Vi er så takknemlig for at The Body Shop igjen ønsker å samarbeide med oss, dette har stor betydning for vårt videre arbeid, legger Haatuft til.

Trenger du noen å snakke med?

VO-linjen er en nasjonal, døgnåpen og anonym hjelpelinje for deg som opplever eller har opplevd vold eller overgrep i nære relasjoner. Der kan utsatte, pårørende og hjelpeapparatet ta kontakt for støtte, råd og veiledning fra fagpersonell. VO-linjen kan kontaktes på telefon 116 006 eller via chat på volinjen.no.

TBS X VO Håndkrem 9 16, 3