OPENT I DAG: 10-20

Velkommen til Aktiv Fysio og Manuellterapi på Alti Førde

Fem høgt kompetente fysio- og manuellterapeutar samla på Alti Førde. Vi har både driftsavtaler med Førde kommune, forsikringsavtaler og heilprivat tilbod.

Åpningstider