Velkommen til Aktiv Fysio og Manuellterapi på Alti Førde

Fem høgt kompetente fysio- og manuellterapeutar samla på Alti Førde. Vi har både driftsavtaler med Førde kommune, forsikringsavtaler og heilprivat tilbod.

! OBS !

Helsedirektoratet har fatta vedtak om stenging av fleire verksemder i offentlig og privat regi utanom spesialisthelsetjenesten. Dette omfattar mellom anna fysio- og manuellterapeutar, noko som betyr at vi må stenge for all behandling utanom heilt nødvendig helsehjelp.

Vi har oppretta ein vakttelefon som ein kan ringe om ein har spørsmål eller meiner ein har behov for oppfølging av oss:

Tlf 46920369

Personar som allereie har ein avtale vil bli kontakta av sin terapeut.

Vi vil fortløpande orientere omkring den vidare utviklinga.

Helsing alle oss på Aktiv

Åpningstider