Velkommen til Sport Outlet på Alti Førde

Sport Outlet er eit spennande butikkonsept som jobbar med merkevarer frå verdas leiande sports- og fritidsleverandørar.

Sport Outlet hjelper leverandørane å rydde lageret og sel ut varene for dei. Filosofien er enkel: Merkevarer til halv pris eller lågare!

Utvalet i butikken er ulikt frå dag til dag, avhengig av kva vi får inn. Det gjer det også ekstra spennande å besøke butikken – for du veit i grunn ikkje kva du finn av godbitar.

Men ein ting kan du vere sikker på: Det er garantert aktuelle merkevarer av høg kvalitet.

Åpningstider