LL Holding AS - handel og eiendomsutvikling i generasjoner

LL Holding AS ble stiftet i 1967, den gang i forbindelse med drift av dagligvarebutikker i Surnadal og omegn. I dag dreier virksomheten seg om eiendom, og konsernets hovedfokus er investering i og forvaltning av kjøpesenter.
Konsernet har eierskap i rundt 100 eiendommer totalt. Foruten kjøpesenter, inngår andre handelseiendommer, kontorbygg, boliger og noen andre typer eiendommer i porteføljen. De fleste eiendommene forvaltes gjennom vårt datterselskap Alti Forvaltning AS.