Den 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Loven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

I LL Holding AS er vi opptatt av at våre leverandører og forretningsforbindelser ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. For å forsikre oss om at dette skjer i praksis, har vi etablert rutiner for å sikre at det gjennomføres regelmessige risikovurderinger og at våre leverandører og forretningsforbindelser følges opp.

Vi er i gang med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av vår egen virksomhet og våre leverandører. Arbeidet er fremdeles i en tidlig fase, men vi vil fortsette det kontinuerlig arbeidet med å minimere selskapets faktiske og potensielle negative påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I samsvar med åpenhetslovens regler, vil vi offentliggjøre en årlig redegjørelse av utførte aktsomhetsvurderinger her på vår nettside.

Selskapets andre redegjørelse kan du leser her:
Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i Comikron Invest AS / LL Holding AS.

Vi vil i tillegg følge opp konkrete forespørsler som er fremmet med bakgrunn i åpenhetsloven, og som gjelder informasjon knyttet til håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Eventuelle henvendelser i denne sammenheng sendes til aapenhetsloven@alti.no