Dette er LL Holding AS

LL Holding AS + Sørco AS = Alti

Alti Forvaltning AS eies av LL Holding AS (80 %) og Sørco AS (20 %) og har hovedkontor i Surnadal på Nordmøre. I tillegg har vi kontorer i Arendal, Oslo og Ålesund. LL Holding AS eies av familien Løseth i Surnadal, og Sørco AS er det Arendals-baserte selskapet til familien Sørbøe. Begge har de lang fartstid innen handel og eiendom, og en ny generasjon fører nå stolte handelstradisjoner videre.

LL Holding AS

Sørco AS

80%

20%

Alti Forvaltning AS

100%

Alti Regnskap AS

Samarbeidspartnere

LL Holding AS har mange samarbeidspartnere innen forvaltning og eier-konstellasjoner. Vi har et mål om langsiktig og godt samarbeid med de selskapene vi har felles eierinteresser med.

I tillegg til et mangeårig samarbeid med Sørco AS, har LL Holding AS bl.a. et godt samarbeid med Angvik Eiendom AS gjennom selskapet Angvik Areal AS. Eiendommene i dette selskapet forvaltes av Angvik Gruppen i Molde.

Seilet Hotell