Alti Førde Handelspark

Handelspark på 12.000 kvm næringsareal, godt plassert i Førde sentrum, et steinkast nord for Alti Førde. Detaljregulering pågår. Det planlegges også lokaler for storhandel, samt 110 p-plasser.

Kontaktperson
Else Andersen

Utviklingsdirektør

Else Staurset Andersen

else.andersen@alti.no 91 11 44 52

Handelspark på 12.000 kvm næringsareal, godt plassert i Førde sentrum, et steinkast nord for Alti Førde. Detaljregulering pågår. Det planlegges også lokaler for storhandel, samt 110 p-plasser.

FørdeHandelspark1

Alti Ørsta

Utbygging av eksisterende senter primært for etablering av store butikker, servering, service og tjenestenæring. Parkering over 2 plan. Boliger med panoramautsikt. Dagens senter øker med 8.600 kvm. Antall kvm etter utbygging 23.000 kvm. Regulering til behandling hos kommunen.

Kontaktperson
Else Andersen

Utviklingsdirektør

Else Staurset Andersen

else.andersen@alti.no 91 11 44 52

Utbygging av eksisterende senter primært for etablering av store butikker, servering, service og tjenestenæring. Parkering over 2 plan. Boliger med panoramautsikt. Dagens senter øker med 8.600 kvm. Antall kvm etter utbygging 23.000 kvm. Regulering til behandling hos kommunen.

AltiØrsta1

Alti Magneten - utvidelse av eksisterende senter

Med tydelige signaler fra kunder og politikere i Levanger er det satt i gang prosjekt for etablering av en underholdningsetasje på Alti Magneten. Planene inkluderer kino og aktivitetssenter, men vil også gi plass til forretnings- og serveringsareal.

Kontaktperson
Else Andersen

Utviklingsdirektør

Else Staurset Andersen

else.andersen@alti.no 91 11 44 52

Med tydelige signaler fra kunder og politikere i Levanger er det satt i gang prosjekt for etablering av en underholdningsetasje på Alti Magneten. Planene inkluderer kino og aktivitetssenter, men vil også gi plass til forretnings- og serveringsareal.

AltiMagneten1

Nynorskhuset

Nynorskhuset i Førde er eit kontor- og kulturbygg som ligg rett ved Alti Førde. Eigedomen huser fleire verksemder; NRK Vestland, NRK Nynorsk Mediesenter, avisa Firda, Nynorsk avissenter og Teater Vestland. Og vi har enno plass til fleire! - I splitter nye, flotte kontorlokaler.

Kontaktperson
Merete Haugen

Eiendomssjef

Merete Haugen

merete.haugen@alti.no 90 76 46 58

Nynorskhuset i Førde er eit kontor- og kulturbygg som ligg rett ved Alti Førde. Eigedomen huser fleire verksemder; NRK Vestland, NRK Nynorsk Mediesenter, avisa Firda, Nynorsk avissenter og Teater Vestland. Og vi har enno plass til fleire! - I splitter nye, flotte kontorlokaler.

Nynorskhuset Førde