Fra Bobyn til Alti Verdal

Bobyn kjøpesenter har i den siste tida gjennomgått betydelige oppgraderinger, både av fasader og i fellesarealer og butikker, så det er et nytt lokalsenter som kundene nå får oppleve.

«Selv om senteret nå deler Alti-navn og -profil med 16 andre kjøpesentre i landet, vil lokal forankring og senterledelse bli ivaretatt som før. Å være under Alti-paraplyen gir oss muligheter for deltagelse i kampanjer og fellesaktiviteter som vi tror kundene vil sette stor pris på», sier senterleder Lars Heirsaunet.

Eier av Alti Verdal er Hustad Eiendom AS, og senterets hjemmesider er www.alti.no/verdal

Flere Alti-sentre i høst

Alti Forvaltning har nå 31 kjøpesentre i porteføljen, og pr. i dag bærer altså 17 av disse Alti-navnet. I høst vil det bli flere som får Alti-profil, bl.a. Magneten på Levanger.

Det er et mål for Alti å få styrket merkevaren ved at de fleste av sentrene får felles profil og deltar i felles kampanjer og aktiviteter – det gir sentrene mer innhold for markedskronene. Og vi tror kundene setter pris på attraktive felleskampanjer.