Alti Forvaltning AS er engasjert i 34 kjøpesenter og annen eiendom over hele landet, fra Tromsø i nord til Mandal i sør. Selskapet har store ambisjoner om videre vekst. Hovedkontoret ligger i Surnadal på Nordmøre, med avdelinger i Arendal, Mandal, Trondheim, Oslo og Ålesund.
Eierne av Alti Forvaltning AS er Aurora Eiendom AS, LL Holding AS og Sørco AS.
Alti Forvaltning AS forvalter kjøpesenter og eiendommer for mange forskjellige eierkonstellasjoner.

Ole-Christian Hallerud kommer fra stillingen som visekonsernsjef i Olav Thon Gruppen, der han har vært ansatt de siste 24 år i ulike stillinger.
Hallerud er 51  år og er utdannet Sivilmarkedsfører og eiendomsmegler.
Ole-Christian Hallerud vil få ansvaret for prosjektutvikling og arbeide med generell forretningsutvikling i samarbeid med ledelsen i Alti Forvaltning. Han vil også tre inn i styret i LL Holding AS og Sørco Holding AS

«Vi gleder oss til å få Ole-Christian med som partner i Alti. Med hans kompetanse og lange erfaring fra eiendomsbransjen, vil vi styrke laget vårt ytterligere», sier administrerende direktør i Alti Forvaltning AS, Lars Ove Løseth. 
Hallerud tiltrer stillingen i løpet av høsten og han vil ha kontorsted i Oslo.

«Jeg gleder meg til å komme i gang sammen med Alti-teamet, en fantastisk gjeng jeg kjenner godt, som holder høyt tempo og har store ambisjoner for videre utvikling av selskapet som jeg ser frem til å bli en del av,» sier Ole-Christian Hallerud.