Senteret ligger lett tilgjengelig langs Ring 3, i umiddelbar nærhet til både T-bane og flere busslinjer. I tillegg til butikker og servering er det også hotell, Ullevaal Stadion, P-anlegg, kontorer og bandybane på eiendommen.

Kjøpesenterdelen av eiendommen huser 31 butikker, og omsatte i 2022 for NOK 764 mill.

Hoveddelen av senteret eies av Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF).

Adm. dir. Lars Ove Løseth i Alti Forvaltning AS uttaler at «Kjøpesenteret på Ullevaal er et spennende bydelssenter med gode muligheter, og som passer godt inn i vår portefølje. Vi ser frem til å komme i gang med arbeidet for å utvikle senteret videre sammen med eierne.»

«Vi er svært tilfredse med å få inn en profesjonell og publikumsorientert forvalter av vårt senter på Ullevaal, og ser frem til videre vekst og utvikling av senteret som gjennomgår en oppgradering i disse dager,»  sier forvaltningsdirektør i OPF, Richard Groven.

FAKTA

Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF)

Oslo Pensjonsforsikring AS er et livsforsikringsselskap eid av Oslo kommune.
Vi leverer offentlig tjenestepensjon til de fleste ansatte i Oslo kommune, kommunale foretak, flere av kommunens aksjeselskap og ansatte på sykehus som tidligere ble eid av Oslo kommune.
Totalt har OPF en forvaltningskapital på cirka 131 milliarder kroner. Av dette er rundt 21 milliarder investert i eiendom. Eiendomsporteføljen er på til sammen 735 000 kvadratmeter.  Dette gjør OPF til en av de større eiendomsforvalterne i Norge.
Besøk www.opf.no for mer informasjon. 

Alti Forvaltning AS

Alti Forvaltning AS er engasjert i kjøpesentre og annen eiendom over hele landet, fra Tromsø i nord til Mandal i sør. Hovedkontoret ligger i Surnadal på Nordmøre, og har avdelinger i Arendal, Mandal, Trondheim og Oslo. Med denne avtalen er selskapet engasjert i 44 kjøpesentre.

Ullevaal_1

Senteret er en del av Ullevaal Stadion.