Fakta om senteret

Flekkefjord kart
Alti Flekkefjord - med god beliggenhet i Flekkefjord by

Jernbaneveien 12, 4400 Flekkefjord

Kart

Markedet

Alti Flekkefjord er et bysenter og målgruppen er alle innbyggere i kommunen og nabokommunene. Senteret treffer alle aldersgrupper og begge kjønn, men har spesielt fokus på kvinner.
Nesten 20 000 besøkende i snitt pr. uke.

Primærmarked: Flekkefjord.
Sekundærmarked: Lund, Sirdal, Lyngdal, Kvinesdal og Farsund.
I tillegg til disse områdene er det et stort hyttemarked med ca. 2 000 hytter/fritidseiendommer i området. Storparten av fritidseiendommene eies av kunder fra Rogaland og utgjør en viktig omsetning i sesongene.

Flekkefjord Inne

AltiFlekkefjord_velkommen

Kontaktpersoner