Fakta om senteret

Alti Kragerø kart
Alti Kragerø - rett ved avkjøringen fra E18

Kjølebrøndsveien 1, 3766 Sannidal

Kart

Markedet

Kragerø er et varemerke i Norge som feriested på sommeren, det ligger ca. 4 000 hytter i kommunen hvorav mange ligger på Levangshalvøya. Alti Kragerø ligger rett ved avkjøring til både Kragerø sentrum og Levangshalvøya slik at vi dekker de fleste hyttene. Bydelen Sannidal har barnehage, barneskole og ungdomsskole som ligger i nærheten av senteret. Det er de siste år gjort større utbygginger på boligfelt og kommunens industriområde ligger 1 km nord for senteret.

Alti Kragerø inne fellesareal

 • Primærmarked

  Antall personer

 • Kragerø kommune, bydel Sannidal

  10 600

 • Sekundærmarked

  Antall personer

 • Drangedal

  4 139

 • Gjerstad

  2 481

 • Risør

  6 848

Alti Kragerø inne cafedisk

Vi har et mål om at Alti Kragerø skal være best på service og være det naturlige førstevalg i vårt nærområde. Vi skal også være det naturlige valg for et stort antall hytter. 

Alti Kragerø er et lokalsenter for alle, et familiesenter med fokus på daglig handel og turister i sommerhalvåret.

Våre markedsføringskanaler:

 • Lokalaviser

 • Kundeklubb / sms

 • Facebook

 • Hjemmesiden

 • Ulike magasin til hytter og hus, i hele distriktet

Godt omdømme som lokalsenter

Alti Kragerø er et populært møtested for lokalbefolkningen, med gode spisesteder.

Kommunens eneste kjøpesenter

Vi er en arena for det lokale foreningslivet og legger til rette for gode aktiviteter i senteret.

Unik beliggenhet

Vi ligger perfekt til for reisende og lokalbefolkningen, rett ved E-18 og i kommunens største bydel.

Kontaktpersoner