Fakta om senteret

Alti Storkaia kart over Kristiansund
Alti Storkaia i sentrum ved kaia i Kristiansund

Arnulf Øverlands gate 2 - 8, 6509 Kristiansund N.

Kontaktpersoner

Våre kjøpesenter