Alti Surnadal

Om senteret
 • Adresse

  Øravegen 4, 6650 Surnadal

 • Eier

  LL Holding AS

 • Forvalter

  Alti Forvaltning AS

 • Leietakere

  21

 • Totalareal

  12 600 kvm

 • Omsetning siste år

  315 mill.

AltiSurnadal_innkjøring

Alti Surnadal - i hjertet av Surnadal

Alti Surnadal ligger i Surnadal kommune på Nordmøre, med en biltur på ca. 2 timer til hver av byene Trondheim, Molde og Kristiansund. Senteret har en lang historie siden 1970-tallet, fremstår i dag som nytt og moderne og huser 25 leietakere og hovedkontoret til Alti Forvaltning AS.

Nyttige lenker

Markedet

Alti Surnadal ligger i Surnadal kommune på Nordmøre, og grenser til nabokommunene Rindal, Heim og Sunndal.

Med en biltur på ca. 2 timer til hver av de tre byene Trondheim, Molde og Kristiansund, har man mange muligheter herfra. Her startet Alti-historien, og hovedkontoret til kjøpesenterkjeden ligger her.

I 2020 bleven omfattende oppgradering av det eksisterende senteret ferdigstilt. 

Alti Surnadal har hatt en stabil omsetning gjennom de siste årene og har bekreftet sin lokale forankring, til tross for økt konkurranse fra andre sentre i regionen. Nedgangen i 2019 skyldes noen utskiftinger blant leietakerne. Ombyggingen i 2020 og omdisponering av arealer har gitt vekst og nye muligheter. 

AltiSurnadal_drone1
Primærmarked
Antall personer
 • Surnadal

  6 000

 • Rindal

  2 000

 • Halsa (del av Heim)

  1 600

Sekundærmarked
Antall personer
 • Aure

  3 570

 • Tingvoll

  3 100

 • Sunndal

  7 200

Om Alti Surnadal

Kontaktpersoner

 • Senterleder/driftsleder Surnadal

  Senterleder/driftsleder Alti Surnadal

  Lorentz Sæter

  lorentz.saeter@alti.no 95 86 29 86
 • Merete Haugen

  Eiendomssjef

  Merete Haugen

  merete.haugen@alti.no 90 76 46 58
 • Trond Wiggo Bævre

  Driftsleder Surnadal (alle eiendommer)

  Trond Wiggo Bævre

  trond.wiggo.baevre@alti.no 41 68 02 66
 • MariRanesEidsli

  Markedskoordinator Alti Sunndal / Alti Surnadal

  Mari Ranes Eidsli

  mari.ranes.eidsli@alti.no 93 20 08 23