Fakta om senteret

Kart over Dombås
Dombås Senter - trafikknutepunktet langs E6

Sentralplassen, 2660 Dombås

Kart

Markedet

Dombås Senter ligger sentralt ved et trafikknutepunkt langs E6 og har et stort tilsig av gjennomfartstrafikk, blant annet stopper mange turistbusser på senterets kafeteria.

Dombås er i krysset mellom Nord og Sør, Øst og Vest, med hovedforbindelse med både bil, buss og tog i alle retninger. Det viktigste knutepunktet på Indre Østland.

Dombås sentrum er hjertet i Dovre og Lesja kommune.

Dombås Senters viktigste kundegruppe er veifarende, lokalt beboende og turister fra alle land. Statens Vegvesen mener at det passerer ca. 1 million kjøretøy forbi Dombås hver sommer. Ca. 400 000 er tidligere registrert besøkende på et tellepunkt i Frichgården.

Primærmarkedet er Dovre, Lesja, norske veifarende og utenlandske veifarere. Sekundærmarkedet er Sel, Vågå, Folldal og Oppdal.

Dombås Senter fasade og parkeringsplass

 • Primærmarked

  Antall personer

 • Dovre

  2 500

 • Lesja

  1 900

 • Norske og utenlandske veifarende

  Ca. 400 000 pr år

 • Sekundærmarked

  Antall personer

 • Sel

  5 916

 • Vågå

  3 640

 • Folldal

  1 577

 • Oppdal

  6 973

Ny inngang_Europris

Våre viktigste kundegrupper er veifarende, lokalt boende og turister fra alle land.

Senteret er under utbygging, og våren 2023 åpner Europris.

 

Markedskanaler:

Hvert år investeres store midler i å nå utenlandske turoperatører som sender folk til Norge og Dombås med bil og buss. Det er direkte kontakt mellom senterleder og operatørene. Videre brukes mange kanaler lokalt for å nå de som bor i området slik som lokalradio, lokalavis, egne magasiner og sosiale medier.

Det jobbes også mye mot presse lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å holde Dovre på kartet.

Senterets sterke sider:

Beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet! Skal noen etablere seg i Nord-Gudbrandsdalen er Dombås det eneste stedet mellom Oslo og Trondheim og Ålesund. Og på Dombås er det viktig å være etablert på «sentralplassen».

Beliggenhet

Vi ligger i krysset mellom Nord og Sør, Øst og Vest. Veifarende stopper her og de står for over 70 % av omsetningen. 

Gode spisesteder

Her stopper turistene for en matbit eller en kopp kaffe, og kan velge mellom flere gode serveringssteder.

Ladestasjon for el-biler

Hos oss finner du superladestasjon.

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Kontaktpersoner